Mimo natychmiastowej pomocy medycznej kierowcy tira nic się nie stało.
- wiadomości