Działacz tibijski nie opuści działań wojennych.
- Bloodlips