"Dla jednego pech to chuj, a dla jednego cipa"
- Modrix