"Fefkowce żyją na dnie rowu Gliwickiego i żerą Amoniak!"
- MidSztorM