Piękne samochody i szybkie kobiety.
Piękne
- Bądzmi Poważni