Czy wasz mętor nie wspominał ostatnio o mowie nienawiści?
- Jakub Budyn Budnik