na co jedyne masz szanse
to dostać kosza :*
- Olivia Sarna Sarnecka