Ciągnij stary! Ciągnij przecież za to ci płacę!
- Yuuhi, 2015