Dziennikarstwo, chciałoby się rzec, zeszło na psy
- Zygmunt Ficek