Przyszła baba do lekarza, a lekarz wylał płatki
- dziecko brązu