Gdy nie potrafisz się podnieść...........................








to się powieś
- Ktoś