Ogólnie to mam 3 z ortografi, ale z polskiego mam 5
- Osa714