"Wyłańczam się na początku i włańczam na końcu"
- Paweł Paweł II Suwała