- Przepraszam, czy mogę przeprosić?
- Pani Nauczycielka