Niemiecki to ciężka sztuka,
Cięższa od niego jest tylko do niego nauka.
- Anonim