Judaizm chwalił ubogich pasterzy zwalniających tempo brutali
- Karaluch Z ADHD