sprzedaz mi za tyle ja ci puznieje dozuce
- iSztygii SAMP