Pijemy za konie i dżokejów alkoholików
- Wojciech W.