Czarny to nie kolor, Czarny to siła... robocza.
- Maciej