"Wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że tak nie robię"
- Zbaraski