W jakiej walucie ptaki mają pieniądze?
Wróblach.
- Suchar