Wiedza to potęgi klucz, a kto ma dużo kluczy ten jest woźnym
- JJayJoker