Jak można chować ciała bez głowy?! Trzeba chować głowy bez ciał!
- Kaczperko