Jeśli disco polo słuchasz, to wiedz, że obrażasz naród swój i na lepsze życie starania jego.
- LYUKA