W ogóle matematyka okazał się być głębokim tematem niż to się wydaje być.
- Chlore