On jest głuchy więc powinien mieć dobry słuch.
- Kordian En