Idę zamknąć okno bo burza wpadnie i zdechnę.
- Dejwor