Najgorszym przeciwnikiem nie jest mój przeciwnik, tylko moja linia frontu.
- Kałach