Jego umysł zdawał się mieć pamięć o wielu rzeczach, jednak nigdy nie był skory do przedstawiania ich w jasnym do zrozumienia przekazie, przez co nakrywał się nad rozumieniem wielu metafor, jednak niemożliwością ich wytłumaczenia.
- Kathleen